نشانه هایی که به شما می گویند فردی قصد خودکشی دارد

اگر شما یا یکی از نزدیکان شما چندتا از علائم هشدار دهنده خودکشی ذکر شده در زیر را دارید، ریسک خودکشی یا خودزنی نسبتا زیادی مطرح است و اقدام فوری درمانی مورد نیاز است. علائم هشدار دهنده خودکشی: ظاهر شدیدا افسرده یا غمگین در بیشتر اوقات (افسردگی درمان نشده  علت شماره یک برای خودکشی است.) صحبت کردن …

نشانه هایی که به شما می گویند فردی قصد خودکشی دارد ادامه »