پیشگیری از بروز سکته

شما میتوانید از پیشنهاد ات این مطلب برای جلوگیری از بروز سکته اشتفاده نمایید .البته این پیشنهادات احتمال بروز سکته را کاهش میدهند ولی به طور کامل ان را از بین نمیبرند . معمولا سکته بنا بر دلایل متفاوتی مانند حالتهای ژنتیکی ,نوع زندگی ,عمل جراحی ,عفونت های شدید و دیگر موارد ایجاد میشود . …

پیشگیری از بروز سکته ادامه »