بچه ی من دزدی می کند

  فرزندتان تکالیف مدرسه را به موقع  انجام می‌دهد، در تمیز کردن میز شام کمک می‌کند و حتی آخرهفته‌ها در کارهای خانه نیز کمک می کند. آیا می‌تواند حقیقت داشته باشد که همین کودک دزدی می کند؟ قبل از اینکه واکنشی نشان دهید، بهتر است درمورد دزدی کردن بچه‌‌ها و راه های کمک به اصلاح …

بچه ی من دزدی می کند ادامه »