عوامل دور از ذهن که باعث بروز درد می شوند

اغلب عامل دردهای ما انتخاب های ساده ای است که در طول روز انجام می دهیم. دیوید وستردال، متخصص کلینیکی در فلوریدا به برخی از آنها اشاره می کند که اولین آنها پوشیدن سندل های باز است که بخشی از آنها بین انگشتان پا قرار می گیرد. این نوع سندل ها محافظت کمی از پا …

عوامل دور از ذهن که باعث بروز درد می شوند ادامه »