علل اصلی خر و پف کردن چیست؟

خرخر کردن شرایط رایجی است که هر کسی را تحت تاثیر قرار می دهد و بیشتر در مردان و افراد چاق بروز می کند. این عارضه با افزایش سن بدتر می شود. خرخر کردن های گاه به گاه معمولا خیلی جدی نیست و معمولا یک مشکل برای اطرافیان محسوب می شود. با این حال اگر …

علل اصلی خر و پف کردن چیست؟ ادامه »