تفاوت بین کابوس های شبانه و ترس های شبانه چیست ؟

    ایا تا به حال اتفاق افتاده که کودکتان ناگهان از خواب بپرد و در حالی که گریه میکند به سمت شما بدود ؟شاید خیلی ها تجربه ی چنین اتفاقی را داشه باشند ولی همانطور که میدانید ارام کردن کودک و برگرداندن او به رختخوابش کاری دشوار است زیرا همچنان صحنه های کابوس را …

تفاوت بین کابوس های شبانه و ترس های شبانه چیست ؟ ادامه »