تغذیه مناسب برای برطرف کردن بی اختیاری ادرار !

نوشیدنی های گازدار نوشیدنی های گازدار مانند انواع نوشابه ها، آب گاز دار و غیره ممکن است مثانه های حساس را تحریک کنند. بنابراین اگر دارای مثانه بیش فعال هستید، یا به عبارت دیگر دچار بی اختیاری ادرا هستید، میزان مصرف نوشیدنی های گازدار خود را کم کنید. کافئین باعث تکرر ادرار می شود! قهوه، …

تغذیه مناسب برای برطرف کردن بی اختیاری ادرار ! ادامه »