افکار خودکشی دارید ؟ نکات زیر را حتما بخوانید

افکار خودکشی چیست افکار خودکشی به این معنی است که شما درباره کشتن خود برنامه ریزی می کنید.این برنامه  شامل […]

افکار خودکشی دارید ؟ نکات زیر را حتما بخوانید بیشتر بخوانید »