پیشگیری از اعتیاد

فرزند پروری فعال، برنامه مداخله ای در پیشگیری و درمان اعتیاد

فرزند پروری فعال ( (active parenting ) مداخله ای مبتنی بر مدرسه و جامعه است که برای کودکان و نوجوانان سنین مدرسه و با هدف افزایش عوامل محافظتی که باعث پیشگیری و کاهش مصرف الکل، تنباکو و سایر مواد می شوند و هم چنین کاهش رفتارهای پر خطر جنسی و خشونت در نوجوانان طراحی شده …

فرزند پروری فعال، برنامه مداخله ای در پیشگیری و درمان اعتیاد ادامه »

نحوه برخورد خانواده با فرد معتاد

  امروزه با شیوع روزافزون اعتیاد برنامه های مختلفی جهت پیشگیری و درمان این معضل بزرگ در سرتاسر دنیا در حال اجراست. چیزی که در تمام این برنامه ها مشترک است و اهمیت زیادی دارد توجه به نقش خانواده به عنوان اساسی ترین واحد جامعه برای نقش افرینی بیشتر نه تنها در پیشگیری، بلکه در …

نحوه برخورد خانواده با فرد معتاد ادامه »