خواب نامناسب ممکن است منجر به چروکیدگی مغزی شود

خواب نامناسب لزوما خواب کم نیست. خواب همراه با استرس،ساعات ناکافی خواب و خواب سبک با بیدار شدن مکرر از خواب در نیمه شب و بیخوابی همه می تواند با چروکیدگی و پیری زود هنگام مغزی در ارتباط باشد. البته پژوهشگران هنوز مطمئن نیستند که آیا این خواب نامناسب است که منجر به پیری زود …

خواب نامناسب ممکن است منجر به چروکیدگی مغزی شود ادامه »