سندروم قلب

سندروم قلب شکسته یک بیماری واقعی است.

سندروم قلب شکسته چیست ؟ سندروم قلب شکسته چیست ؟ حتما تا به حال برایتان پیش آمده است که احساس کرده اید قلبتان شکسته و دیگر توانایی تسکین آن را ندارید . احتمالا اطرافیان به شما گفته اند که این فقط یک حالت روحی است که به زودی مرتفع می شود.البته تا حدودی حق با …

سندروم قلب شکسته یک بیماری واقعی است. ادامه »