رفتار صحیح با کودکان مضطرب

گاها افراد بر این باورند که کودکی دوران بی خیالی و بی مسئولیتی است و حتی بعضی اوقات ما بزرگترها وقتی درگیر مشکلات روزمره می شویم دلمان میخواهد به دوران کودکیمان برگردیم، چون فکر میکنیم در اون مقطع مسئولیتی متوجه ما نبوده ویا احساست منفی را تجربه نمیکردیم. جالبه بدانید  که اضطراب شایع ترین اختلال …

رفتار صحیح با کودکان مضطرب ادامه »