پژوهش های پزشکی برای سرطان

مطالعات پزشکی بررسی های کنترل شده و دقیقی هستند که با استفاده از داوطلبان انسانی، سعی در پاسخ گویی به سوالات پزشکی افراد دارند. در این مقاله مطالعات پزشکی اشاره دارد به به تاثیرات داروهای آزمایشگاهی یا فرایندهایی که برای درمان سرطان سینه در مرحله چهارم طراحی شده اند. این فرایندها شامل داروها یا ترکیبات …

پژوهش های پزشکی برای سرطان ادامه »