اگر خجالت میکشید بگوئید دوستت دارم ، مطلب زیر را دنبال کنید!

انواع ارتباط غیر کلامی و زبان بدن بسیاری از انواع روابط ، به طور غیر شفاهی وجود دارد که به راحتی می توانید در دیگران سرمایه گذاری عاطفی کنید . اگر خجالت می کشید که مستقیم و به طور شفاهی به شریک زندگی تان ابراز علاقه کنید می توانید از تمرین های زیر برای نشان …

اگر خجالت میکشید بگوئید دوستت دارم ، مطلب زیر را دنبال کنید! ادامه »