پورنوگرافی

عوارض دیدن پورن

عوارض دیدن پورن | تحلیلی بر زندگی ستاره های پورنوگرافی!

تاکنون تا دل بخواهد درباره ی اثرات اعتیاد به فیلم های پورن بر مغز، تعادل رفتار و زندگی شخصی و اجتماعی بیننده مطالعه شده؛ اما تعداد تحلیل گران فیلم های مستند، روانشناس و جامعه شناسی که از نزدیک اثرات ستاره پورنوگرافی بودن را بر خود بازیگر پورن بررسی کرده اند کم است.. این متن حرف های جدیدی برای گفتن دارد: www.gyrusclinic.com

سنجش اعتیاد جنسی با پاسخ به این سوالات

 پاسخ مثبت به این سوالات  نشان دهنده اعتیاد جنسی است     گاهی اوقات پیشنیه  اعتیاد جنسی از ابتدا با استمناء، پورنوگرافی شروع میشود. گاهی اوقات اعتیاد جنسی یک فرد در مراحل بعدی زندگی ، وی را گرفتار می کند. اما در اغلب موارد، الگوهای مشابهی که افراد را تحت تاثیر قرار میدهند وجود دارد. …

سنجش اعتیاد جنسی با پاسخ به این سوالات ادامه »