درمان و پیشگیری از میگرن در خانه!

ابتدا خبر خوب ! میگرن ممکن است با افزایش سن کاهش یابد: مطالعاتی که در سوئد انجام گرفت، خبر خوبی برای بسیاری از افراد مبتلا به میگرن است .این مطالعات نشان داده است که با افزایش سن، می توانید انتظار بهبود میگرن، حملات با درد کمترو کاهش حملات را داشته باشید . متوسط ​​سن شروع …

درمان و پیشگیری از میگرن در خانه! ادامه »