پماد برای گردن درد

دیسک گردنی و آناتومی آن | اسپوندیلوز گردنی، علائم و درمان آن

دیسک گردنی و آناتومی آن | اسپوندیلوز گردنی، علائم و درمان آن دیسک گردنی چیست؟ دیسک های گردنی از استخوان های مهره ای گردن حفاظت می کنند. آنها همچنین سبب انعطاف پذیری حرکات گردن می شوند. این دیسک ها، بین مهره های گردنی قرار گرفته اند. این مهره ها بر روی یکدیگر قرار می گیرند. …

دیسک گردنی و آناتومی آن | اسپوندیلوز گردنی، علائم و درمان آن ادامه »