بیماری پلورزی یا ذات الجنب چیست؟

بیماری پلورزی که پلوریت نیز نامیده می شود التهاب پرده جنب است که غشای مرطوب و دولایه ای است که ریه ها و خطوط قفسه سینه را احاطه می کند. این وضعیت باعث دردناک شدن تنفس می شود. گاهی اوقات با شرایط دیگری به نام پلور در ارتباط است که در آن منطقه بین لایه …

بیماری پلورزی یا ذات الجنب چیست؟ ادامه »