پلاستیسیته مغزی چیست؟

برای بیشتر مردم واژه پلاستیسیته مغزی کلمه عجیب و غریبی به نظر می رسد! مغز پلاستیکی یا مغز شکل پذیر! با این حال، شکل پذیری مغز اصطلاح رایج مورد استفاده توسط دانشمندان علوم اعصاب است. پلاستیسیته مغزی  در واقع اشاره ایست به توانایی مغز برای تغییر در هر سنی  برای بهتر یا بدتر شدن.این انعطاف …

پلاستیسیته مغزی چیست؟ ادامه »