مرگ زودرس، ارمغان پشت میزنشستن های طولانی مدت

ما بیشتر از هرکاری در طول روز می نشینیم و گاهی اوقات انگشتان دستمان تنها دارای حرکت است!! درواقع این موضوع از پیشرفت های تکنولوژی است که به من، شما و میلیون انسان دیگر این اجازه را می دهد که بدون فعالیت و تنها از طریق نشستن پشت میزهایمان درآمد کسب کنیم. اما متاسفانه این …

مرگ زودرس، ارمغان پشت میزنشستن های طولانی مدت ادامه »