بچه در دوماهگی چه کارهایی را باید انجام دهد؟

کودک دوماهه قادر است: در پاسخ به لبخند شما لبخند بزند ( به این نوع لبخند “خنده اجتماعی” می گویند) به اشیا نزدیکش ضربه بزند و یا آنهارا فشار دهد با چشمانش شمارا در اتاق تعقیب کند سرش را تا زاویه حدود 45درجه می تواند بلند کند نکات تغذیه ای: در طول روز هر 2-3 …

بچه در دوماهگی چه کارهایی را باید انجام دهد؟ ادامه »