درمان های خاص برای کمک دندان قروچه

      مدیریت استرس. اگر دندان هایتان را به دلیل استرس بر هم می فشارید و نتوانید استرس را به تنهایی کنترل کنید بهتر است به یک مشاور حرفه ای و یا استراتژی هایی که باعث ترویج آرامش میشوند مانند ورزش یا مدیتیشن استفاده کنید.       رفتار درمانی. هنگامی که شما متوجه شدید که دندان قروچه …

درمان های خاص برای کمک دندان قروچه ادامه »