سینه های طبیعی دارای چه ویژگی هایی هستند؟

اکثر خانم ها تصور می کنند اندازه هر دو پستان بابد یکی باشد، اما در حقیقت اینطور نیست. طی یک تحقیق 44 درصد خانم ها بیان کردند که یکی از پستان های آنها بزرگتر از دیگریست. این فقط نوعی حجم است. با اندازه گیری نوک و شکل پستان، 88 درصد خانم ها نعی تفاوت را …

سینه های طبیعی دارای چه ویژگی هایی هستند؟ ادامه »