راهکارهای هوشمندانه برای مقابله با عادت های بد خردسالان

راه حل های ابتکاری مادران در مورد بد غذایی ، عادت به پستانک، فرار از دست شویی کودکان و غیره پسرم‌ ای جی  در سن ۴ سالگی کاملاً استفاده از لگن دست شویی را آموخته بود، اما نه به این معنی که با تمایل خودش به دستشویی برود. پا‌هایش را به این طرف و آن …

راهکارهای هوشمندانه برای مقابله با عادت های بد خردسالان ادامه »