میگرن قاعدگی چیست و چگونه درمان می شود؟

انواع میگرن قاعدگی و درمان آن میگرن معمولا قبل از بلوغ در بین دو جنس شیوع یکسانی دارد ولی بعد از بلوغ در خانمها سه برابر میشود.که علت آن میتواند تغییرات هورمونی در زمان بلوغ،قاعدگی،بارداری،مصرف قرصهای جلوگیری از بارداری و یائسگی باشد. انواع میگرن قاعدگی: 1-میگرن قاعدگی واقعی سیکلی: حملات میگرن از دو روز قبل …

میگرن قاعدگی چیست و چگونه درمان می شود؟ ادامه »