10 روش برای داشتن کودکان با عزت نفس بالا

پرورش عزت نفس در کودکان پیش دبستانی به نظر یک مسئولیت سنگین می آید.از سوی دیگر، خود ارزشی، پایه ای برای آینده ی کودک پیش دبستانی به حساب می آید تا بتواند مجموعه ای از کارها را با اتکا به خودش انجام دهد. همچنان که کودکان از خود درکی پیدا می کنند و هویت خود …

10 روش برای داشتن کودکان با عزت نفس بالا ادامه »