پرورش استعدادهای کودکان از طریق بازی

تعداد کودکانی که دچار مشکلات توجهی، اجتماعی و روحی شده اند، طی چند دهه اخیر افزایش یافته است. یکی از مهم ترین روش های پیشگیری از بروز این مشکلات و درمان آنها در هر خانواده ای طریقه بازی کردن کودکان است. یکی از روانپزشکان در این زمینه می گوید که بازی یک عمل لوکس و …

پرورش استعدادهای کودکان از طریق بازی ادامه »