روش درمانی خاص برای وزوز گوش

این روش شامل ،در یک جا شمعی از جنس پارچه به صورت مخروطی که درون آن از پارافین ، موم و یا موم سویا پر شده است و یک انتهای آن را روی گوش قرار می دهند و شمع را روشن می کنند ، طرفداران این روش اعتفاد دارند که گرمای شمع باعث مکش عفونت …

روش درمانی خاص برای وزوز گوش ادامه »