مشاوره اختلالات رفتاری و عدم توانایی در کنترل خشم

مشاوره اختلالات رفتاری و عدم توانایی در کنترل خشم در بزرگسالان   در صورت تمایل به درمان ترکیبی دارویی و غیردارویی برای آقای دکتر محمود صلحی در مطب شریعتی یا آقای دکتر سینا قاسمی در مطب رسالت یا آزادی نوبت ویزیت بگیرید. در صورت تمایل به درمان صرفا غیردارویی برای آقای دکتر فرشاد شیبانی در مطب شریعتی  …

مشاوره اختلالات رفتاری و عدم توانایی در کنترل خشم ادامه »