تاثیر شبکه های اجتماعی بر روحیات نوجوانان

تحقیقات جدیدی که در کانادا انجام شده، نشان داده نوجوانانی که زیاد از شبکه ها و رسانه های اجتماعی استفاده می کنند، بیشتر در معرض ابتلا به بیماری های روحی هستند. مسئله مدت زمانی است که نوجوان به چرخیدن و پست گذاشتن در شبکه هایی مانند فیسبوک، تویتر یا اینستاگرام سپری می کند. یکی از …

تاثیر شبکه های اجتماعی بر روحیات نوجوانان ادامه »