بیش فعالی/کم توجهی بزرگسالان: نکاتی برای مهار گفتار تکانشی

صحبت کردن زیاد یکی از نشانه های اختلال بیش فعالی است که البته این علامت بیشتر در خانم ها دیده شده است اما  راه هایی برای کنترل زیاد صحبت کردن آنها وجود دارد. در ادامه به بعضی از این راهها می پردازیم *استفاده از سیستم چراغ راهنما شما می توانید قبل از اینکه وارد مهمانی …

بیش فعالی/کم توجهی بزرگسالان: نکاتی برای مهار گفتار تکانشی ادامه »