آنچه باید در مورد پرامی پکسول بدانیم؟

آنچه باید راجع پرامی پکسول بدانیم؟  پرامی پکسولPramipexole برای درمان بیماری پارکینسون استفاده می شود. ممکن است به تنهایی و یا در ترکیب با لوودوپا و یا داروهای دیگر برای درمان این بیماری استفاده  شود. Pramipexole پرامی پکسول  همچنین برای درمان بیماری به نام سندرم پاهای بی قرار (RLS) استفاده می شود. RLS یک اختلال …

آنچه باید در مورد پرامی پکسول بدانیم؟ ادامه »