پذیرش خود

توجه آگاهی برای مدیریت انتظارات…

استفاده از توجه آگاهی برای مدیریت انتظارات خود هر روز، در محل کار، در خانه، حتی در تعطیلات، ما با انتظاراتی سروکار داریم. وقتی انتظارات برآورده نمی شوند چه اتفاقی می افتد؟ وقتی پروژه ای انجام نمی شود چه اتفاقی رخ می دهد؟ افراد به انتظاراتشان متصل هستند. وقتی انتظاراتشان برآورده نمی شود می توانند …

توجه آگاهی برای مدیریت انتظارات… ادامه »

آیا من فرد نرمالی هستم ؟

در بسیاری از موارد زمانی که فردی به روان شناس مراجعه میکند پس از شرح حال خود ,از او میپرسد ایا من نرمال هستم ؟به نظر میرسد که دغدغه  بساری از این مراجعین بیشتر قرار گیری در گروه افراد نرمال است تا درمان مشکلاتشان .مشاوران در چنین مواردی چگونه میتوانند پاسخ مناسبی بدهند؟ایا راهی منطقی …

آیا من فرد نرمالی هستم ؟ ادامه »