اشتباهاتی که والدین ممکن است مرتکب شوند

ما می دانیم که نمی شود یک کتاب راهنما دست هر والدی بدهیم و بگوییم بروید این را کاربردی کار کنید. اما  آموزش یک سری نکته ها به والدین به ویژه آندسته که تصمیم به والد شدن دارند می تواند راهگشا و کمک کننده باشد. پدر و مادر عزیز اگر رفتاری از کودک خود می …

اشتباهاتی که والدین ممکن است مرتکب شوند ادامه »