خواب و پاکسازی ذهن

دلیل نیاز ما به خواب همیشه در علم مدرن مبهم بوده است و دانشمندان به دنبال پاسخگویی به این سوال بوده اند .در این زمنیه فرضیه های بسیاری هم ارائه شده است ولی باز هم هیچ کس نمیداند که چرا ما یک سوم از عمر خود را در خواب میگذرانیم . در تحقیقات بسیاری به …

خواب و پاکسازی ذهن ادامه »