درد پاشنه پا و خار پاشنه چیست؟

  آناتومی پا فاشیای پلانتار Plantar fascia یک لیگامان بلند و نازک است که درست زیر پوست کف پای شما قرار گرفته است. این لیگامان از پاشنه پا به زیر پنجه پا کشیده شده و موجب قوس کف پا میشود.   علت درد پاشنه پا بر اثر فشار بیش از حد به فاشیای پلانتار محل …

درد پاشنه پا و خار پاشنه چیست؟ ادامه »