فلج نخاعی ناشی از عفونت ویروسی( HTLV1 associated myelopathy) چست؟

عفونت مزمن و طولانی با ویروس HTLV1 موجب التهاب بافت نخاعی می شود و به مرور زمان ضعف اندام های تحتانی رخ می دهد. این ویروس در مناطق گرمسیری وجود دارد و براین اساس آسیب نخاعی ناشی از آن را میلو پاتی اسپاستیک گرمسیری می نامند. این عفونت در مناطقی از ژاپن،آسیا ، آفریقا و …

فلج نخاعی ناشی از عفونت ویروسی( HTLV1 associated myelopathy) چست؟ ادامه »