چرا گاهی به دیگران شک می کنیم؟

[toggle title=”آیا تاکنون به این چیزها فکر کرده اید؟” state=”close” ] دیگران در مورد من صحبت می کنند؟ آیا به من دروغ گفتند؟ آیا کسی داره من رو نگاه می کنه؟ این افکار گاهی طبیعی هستند. اما اگر توانایی خود را در کنترل و قضاوت نسبت به آنها از دست بدهید، در حقیقت نشانه های …

چرا گاهی به دیگران شک می کنیم؟ ادامه »