پاداش

چگونه اختلال بیش فعالی و کمبود توجه را طبیعی درمان کنیم؟(بخش اول)

اختلال بیش فعالی و کمبود توجه یک وضعیت پزشکی است و به طور کلی با درمان پزشکی به خوبی نتیجه می گیرد.اما در موارد خفیف اگر فرد بسیار حمایت کننده ای وجود داشته باشد درمان به طور طبیعی هم ممکن است. 1.اول از همه مطمئن شوید که شما با ای دی اچ دی مواجه هستید. …

چگونه اختلال بیش فعالی و کمبود توجه را طبیعی درمان کنیم؟(بخش اول) ادامه »

تا چه زمانی باید به کودک برای رفتارهای مطلوب، پاداش داد؟

رفتاری که حدود پانزده روز پیاپی انجام شود ، معمولاً دیگر دشوار نیست . بیشتر پدر ومادرها در این مقطع ، رفتار مطلوب دیگری را در جدول می گنجانند .در ضمن پس از آنکه رفتار کودک معمولی شد ، بیشتر خانواده ها جدول را کنار می گذارند یا فقط  گه گاه  از آن استفاده می …

تا چه زمانی باید به کودک برای رفتارهای مطلوب، پاداش داد؟ ادامه »