ویژه گی های مغز بیماران مبتلا به اختلال روانی

محققان در دانشگاه هاروارد در بوستون در بررسی های پاتوفیزیولوژی اختلالات روانی پیدا کرده اند که حجم قسمتی از مغز که هیپوکامپ نام دارد کم است . تحقیقات قبلی نشان داده اند که تغییراتی در لوب تمپورال داخلی و انتوریال شاخصی است برای اسکیزوفرنی ،ولی در این مطالعه بر روی حجم هیپوکامپ بررسی هایی صورت …

ویژه گی های مغز بیماران مبتلا به اختلال روانی ادامه »