چگونه برای ویزیت سردرد با متخصص آمادگی داشته باشیم

وقتی برای ویزیت پیش متخصص سردرد مراجعه می کنیم چگونه شدت و وضعیت درد خود را بیان کنیم؟ در واقع چه سوالاتی باید مطرح کنیم؟ ابتدا شما باید علایم و نحوه شروع درد خود را یاداشت کنید . مختصری از وضعیت زندگی خود و استرسهای موجود در زندگیتان را لیست کنید. تمام داروها ی مصرفی …

چگونه برای ویزیت سردرد با متخصص آمادگی داشته باشیم ادامه »