راهنمای والدین در مورد بیماری های رایج کودکان

سالم نگه داشتن کودکان: به کودکان خود آموزش دهید که با به اشتراک گذاشتن اسباب بازها و میان وعده های خود، هم میکروب را منتقل می کنند و هم از کسی که مریض است میکروب را دریافت می کنند، متاسفانه، آنها ترجیح می دهند که وسایل خود به هم بدهند و بازی کنند، ابتلا به …

راهنمای والدین در مورد بیماری های رایج کودکان ادامه »