دمانس dementia یا بیماری فراموشی چیست ؟ انواع آن چیست؟( 1 )

بیماری فراموشی یا دمانس dementia شامل یک سری علامت است، فراموش کردن ، اختلال در تفکر، اختلال در صحبت کردن   نوشتن و خواندن، اختلال در انجام کارهای و فعالیت ها. این سندروم یک بیماری آهسته پیشرونده است و بتدریج علایم بیماری آشکار میشود. این بیماری خود انواع مختلف دارد،؛ 1.بیماری آلزایمر Alzheimer’s  بیماری آلزایمر …

دمانس dementia یا بیماری فراموشی چیست ؟ انواع آن چیست؟( 1 ) ادامه »