درمان و کنترل تغذیه ای اسکیزوفرنی

رژیم غذایی عاری از گلوتن و کازیین گلوتن، پروتئین موجود در گندم و سایر غلات و کازئین، پروتئین لبنی، که از عوامل اصلی در حساسیت های غذایی می باشند در تشدید علایم اسکیزوفرنی نقش دارند . تعدادی از مطالعات نشان داده اند که رژیم عاری از کازئین و گلوتن تا حد زیادی باعث کاهش علایم …

درمان و کنترل تغذیه ای اسکیزوفرنی ادامه »