رژیم غذایی مدیترانه ای

افرادی که رژیم غذایی مدیترانه‎ای دارند، نسبت به دیگر افراد،  از طول عمر بیشتری برخوردارند و کمتر به بیماری‎های مزمن مبتلا می‎شوند. انجمن تغذیه آمریکا از رژیم غذایی مدیترانه‎ای به عنوان نمونه‎ای از رژیم غذایی سالم یاد می کند. رژیم غذایی مدیترانه‎ای بر غذاهایی که پایه گیاهی دارند تأکید دارد، به عنوان مثال: میوه‎ها و …

رژیم غذایی مدیترانه ای ادامه »