وسواس فکری چگونه به روح و روان آسیب می زند؟

وسواس فکری چیست؟ وسواس فکری یک نوع بیماری ذهنی است.افرادی که به این بیماری مبتلا هستند،ممکن است اختلال وسواس فکری و رفتارهای تکرار شونده نیز داشته باشند.برخی افراد هر دو اختلال را دارند اختلال وسواس اجباری به این معنی نیست که شما همیشه ناخن های خود را بجوید یا افکار منفی داشته باشید.این اختلال ممکن …

وسواس فکری چگونه به روح و روان آسیب می زند؟ ادامه »