آشنایی با انواع وسواس: وسواس های فکری خشونت آمیز

وسواس­های فکری خشونت آمیز حمید ضرابی – روانشناس بالینی این­ها افکار و تصاویر رهنی و پرخاشگرانه­ای در مورد جراحت یا مرگ هستند که به کلی نفرت انگیز هستند، تصوراتی در در مورد حمله فیزیکی یا کلامی به اشخاصی که برایتان مهم هستند، حتی افراد بی گناه یا کسانی که نمی­توانند از خود دفاع کنند (مثلا …

آشنایی با انواع وسواس: وسواس های فکری خشونت آمیز ادامه »