فیزیوتراپی پاشنه پا

فیزیوتراپی پاشنه پا | درمان شکستگی پاشنه پا

فیزیوتراپی پاشنه پا فیزیوتراپی پاشنه پا شکستگی استخوان پاشنه پا که معمولا به نام شکستگی کالکانوس شناخته می شود معمولا به وضعیتی اشاره دارد که در طول آن استخوان پشت پا شکسته می شود.این عارضه می تواند بسیار دردناک بوده و عملکرد طبیعی فرد را دچار اختلال کند. استخوان پاشنه پا نقش بسیار مهمی در …

فیزیوتراپی پاشنه پا | درمان شکستگی پاشنه پا ادامه »