چگونه انگیزه ایجاد کنیم تا ورزش کنیم؟

“تماس داشتن با یک مربی بیشتر می تواند در شما ایجاد انگیزه کند تا پوشیدن یک جفت کتونی” کاترین ترنر   در بیشتر مواقع ما برنامه ریزی می کنیم که ورزش کنیم و اینکه عصر بعد از کارمان باشگاه برویم اما همین که عصر میشود ما مقاومت می کنیم و یک اراده اهنین مانع از …

چگونه انگیزه ایجاد کنیم تا ورزش کنیم؟ ادامه »