با ورزش دادن مغز مهارت فکر کردن خود را افزایش دهید.

استفاده از آن یا از دست دادن آن فقط یک شعار نیست، این راهی است که مغز شما کار می کند.در اینجا یکسری راه های آسان برای بهبود حافظه وجود دارد، مهارت های خواندن وپردازش اطلاعات موثر است. 1.حافظه خود را بهبود ببخشید.برای به یاد آوردن لیست خرید تصور کنید دارید به سمت فروشگاه می …

با ورزش دادن مغز مهارت فکر کردن خود را افزایش دهید. ادامه »